Zangcoach
© Musica Religiosa 2019
Clara de Vries is de vaste zangcoach van het Kleinkoor “Musica Religiosa”. Daarnaast geeft ze vele concert in samenwerking met dirigent Gerwin van der Plaats, het Urker Mannenkwartet en het Chr. Kamper Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden”. Nieuwe leden worden door haar getest, ze geeft koorscholing aan het hele koor en geeft workshops aan de stemgroepen. Na haar opleiding aan het Conservatorium in Zwolle studeerde zij 14 jaar intensief bij Aafje Heynis. Op haar advies volgde Clara cursussen: interpretatie van de Duitse liedkunst aan het Mozarteum in Salzburg, opera aan het Internationaal Opera Centrum in Amsterdam en bij het Internationaal Vocalisten Concours in ’s Hertogenbosch een masterclass voor lied met orkest. In 1990 was zij een van de finalisten van de Erna Spoorenberg Solisten Presentatie. Dit leverde veel uitnodigingen op voor het zingen van solistische partijen in oratoria. Clara’s repertoire heeft zich snel ontwikkeld en is nu breed en veelzijdig. Voor verschillende omroeporganisaties werkte zij mee aan radio- en TV-programma’s. Ook werkte zij daarnaast mee aan talloze CD- opnamen. Onlangs verscheen: Ouvre ton coeur met het Midas Ensemble. Clara zingt in grote en kleine Nederlandse zalen, kerken en schouwburgen. Concerttournees werden gemaakt door Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Noorwegen, Canada, Korea, Singapore en Indonesië. Tijdens een internationaal muziekfestival in Korea ontving zij als lid van het Midas Ensemble, een speciale prijs. Tot slot heeft zij nog een uitgebreide lespraktijk. Meer informatie vind u op haar website.
© Frits Felix