Meezingen
© Musica Religiosa 2019
Het doel van “Musica Religiosa” is het streven naar het uivoeren van vocale muziek op een zo hoog mogelijk niveau. Daarvoor is het belangrijk dat de zangers thuis zoveel mogelijk hun eigen partij repeteren zodat op de repetities, die gemiddeld ééns in de drie weken plaatsvinden kan worden gewerkt aan de samenklank en de muzikale afwerking. Voor de thuisstudie is er een portal ingericht waarop de koorleden kunnen inloggen en de betreffende muziekstukken per partij ingezongen kunnen terugvinden. Ook vind er regelmatig koorscholing plaats o.l.v. zangpedagode Clara de Vries uit Zwolle. Tevens is het mogelijk om bij haar extra partijstudie en zanglessen te volgen. Belangrijk uitgangspunt van het kleinkoor - de bereidheid om zelf te studeren. - geen bezwaar hebben tegen medewerking verlenen aan enkele kerkdiensten per jaar (op zondag). - trouw bezoek van de repetities en uitvoeringen. Meezingen Bij elk aspirant lid zal een auditie worden afgenomen door onze zangpedagoge Clara de Vries. Deze auditie wordt afgenomen in haar studio te Zwolle. Naast het vaststellen van de stemsoort zal ook gelet worden op de klankkleur van de stem. Verder zal gevraagd worden een zelf meegebracht lied en een ter plekke aangereikt lied te zingen (prima vista). Dit is vooral bedoeld om te kijken hoe nieuwe muziek wordt opgepakt. Afhankelijk van de kwaliteiten kan er worden gekozen voor een proeftijd van een half jaar. Belangrijk uitgangspunt is de bereidheid om zelf te studeren en het geen bezwaar hebben tegen medewerkingen aan enkele kerkdiensten per jaar (op zondag).
© Frits Felix
© Frits Felix